Menu Sluiten

Dekstation

Stal de Hameren is een gecertificeerd dekstation en tevens lid van de Bond van Hengstenhouders. Op het station bieden we de hengsten Novak (Nabab de Rêve x Jodokus), Ibiza (Azteca VDL x Indorado) en Bodubai (Berlin x Jodokus) aan. Deze hengsen zijn tevens via SWS sperma beschikbaar in heel Nederland. Tevens zijn alle Nederlandse SWS hengsten via Stal de Hameren beschikbaar.
Dekgelden zijn exclusief stamboekkosten en 6% BTW.
Bij gust voor 1 oktober een gustverklaring opsturen naar ons en het betreffende stamboek.

Veterinaire begeleiding

Stalgeld

Overige condities:

  • Wij werken volgens de algemene dekvoorwaarden van de Bond van Hengsten Houders (gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht)
  • Graag bij de eerste dekking kopie van het stamboekpapier inleveren
  • De dierenartskosten zijn voor rekening van de merriehouder
  • Sperma van alle SWS hengsten beschikbaar
  • Bestelling van sperma graag voor 08.30 uur doorgeven
  • Stalling en weide is aanwezig
  • Drachtigheidsconstructie in overleg mogelijk
  • Verblijf en transport is voor risico van de eigenaar